turk bayragi 2    ingiliz bayragi 

Tasarım ile FARK yarat.

  • Antalyamimar001
  • Antalyamimar002
  • Antalyamimar003

Restorasyon

Eski Eserinizin Nasıl Korunması Gerekir?

Bunun için size kısaca prosedürlerden bahsedelim.

              Bir mimari eserin veya  bir sanat eserinin (tablo veya heykel gibi) zaman içinde zarar görmüş bozulmuş kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeden geçmiş belgelere dayanarak, orijinal haline sadık kalarak onarılmasına Restorasyon diyoruz.

              Söz konusu onarım yapılırken, yapının taşıdığı sanatsal değere zarar vermemek gerekir. Bunun için eser ile ilgili bütün belgelemeler, ölçümler yerinde yapılır ve malzeme numunesi alınarak gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra çalışma başlar.

Bir restorasyon çalışması dört aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar;

kup   Rölöleve projesi (mevcut durumunu gösterir)

kup   Restitüsyon projesi (Orjinal halini gösterir)

kup   Restorasyon projesi (onarılmış halini gösterir)

kup   Uygulama

                Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon projeleri, yapının mevcut durumunun belgelenmesinin yanı sıra, sorunlarının saptanması, potansiyel ve yeni kullanım olanaklarının araştırılması, onarıma yönelik temel yaklaşım ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi ile yeni kullanımın gerektirdiği müdahalelerin anlatımını sağlamaktır.